Ballerup Kunstforenings hjemmeside

Årligt kontingent

Årligt pr. 1. januar  

                               
      Enkelt medlemsskab        275 kr.

      Par medlemsskab            480 kr.

      Studerende og unge        215 kr. 
      (Unge under 24 år)

      Pensionister                    215 kr.

      Par medlemsskab            400 kr.